Kamu İhale Usulleri

Kamuyu ilgilendiren konularda ortaya çıkan ihaleler mal ya da hizmet alımı için veya yapım faaliyetlerinde yararlanılan yöntemlerdir. Bu tür durumlarda kamu menfaati öncelikli olarak dikkate alınırken kaynaklarının da doğru kullanılması zorunluluktur. Kamu ihale usulleri ihalenin açıldığı durumlarda yararlanılan bir yöntemdir.

Kamu ihalelerinde bazı metotlar kullanılarak işlemler gerçekleştirilir. Bu yöntemler açık ihale usulü, pazarlık usulü ya da belli istekliler arasında ihale usulü olarak adlandırılır. Kamu ihale hukuku danışmanı ihalelere yönelik olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda başvurulabilecek bir meslek mensubudur.

İhale Usulleri Nelerdir?

Kamusal alanda oluşan ihtiyaçların temin edilmesinde başvurulan mal veya hizmet alımlarında merak edilenler arasında yer alan sorulardan biri de ihale usulleri nelerdir? Olmaktadır. İhale usulleri söz konusu olduğunda üç yöntem uygulanır.

Kamu ihalelerinde kullanılan yöntemler farklı uygulamaları içerirken açık ihale usulünde bütün istekliler teklif verebilmektedir. Açık ihale usulünde şartları karşılayan herkes teklif verebilir. Bunun yanı sıra bir diğer yöntem ise belli istekliler arasında ihale usulü olurken bu yöntem iki aşamalı olarak uygulanır. Teklif verenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekirken işin uzmanlık gerektirmesine bağlı olarak bu tür bir metot tercih edilir.

Pazarlık usulü ise yine iki aşamalı şekilde gerçekleştirilen bir ihale usulüdür. Bu yöntem diğer iki yöntem uygulandığı halde teklif çıkmaması durumunda ya da bazı doğal afetlerden sonra acilen yapılması gerekli olan hizmetlerde uygulanabilir.

İhaleye İtiraz Nasıl Yapılır?

Kamu ihaleleri düzenlendiğinde herhangi bir şüphe oluşması durumunda itiraz etme hakkı kişilere tanınan bir haktır. Aynı zamanda dava açma hakkı da bulunurken dava açmadan önce bazı itirazların yapılması zorunludur. İhaleye itiraz nasıl yapılır? Merak edilirken öncelikle şikâyet yolu tercih edilir.

Şikâyet ve itirazen şikâyet yollarına yanıt alınamadığı durumlarda da idare mahkemesine dava açmak sureti ile işlemler takip edilebilir. 4735 sayılı kamu ihale kanunu gereğince ihale ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek çeşitli problemlerde bu yasaya göre hareket edilir. Bu kanunla ihale ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek suiistimallerin önlenmesinde uygulanacak cezalar belirlenir.

Şikâyet ihaleyi yapan idareye yapılırken itirazen şikâyet ise kamu ihale kurumuna yapılmak zorundadır. Kamu ihale kurumu kararını tebliğ ettikten sonra da 60 günlük süre içerisinde dava başvurusu yapılabilme hakkı vardır.

İdare mahkemesinde görülen kamu ihale davalarında hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir. Bunda etkili olan unsur kamu ihale davalarının yenilenen mevzuatlar gereği dinamik bir yapıda olmasıdır.

Bu tür davalar açısından avukatın alanına hâkim olması oldukça önemli hale gelirken ayrıca güncel gelişmelerden de haberdar olması dava süreçleri açısından önem taşır. Kamu ihale davalarında zamanaşımı süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Kamu ihale kurumu ihaleye katılım için gerekli olan koşulları belirleyen taraftır ve bu tür iştiraklerde bu kurallara göre hareket edilir. İhaleye katılım şartları KİK tarafından 10. Madde üzerinden açıklanırken 11. Maddede ise ihaleye katılamayacak olanlar hakkında açıklama yapılır.

İhalelerde ortaya çıkan suçlar çeşitli biçimlerde oluşabilirken hileli davranışlar, ihaleye katılmak isteyenleri engelleyici davranışlarda bulunmak ya da şartnameye göre gizli tutulması gereken bilgileri açıklamak gibi sebeplere bağlı olarak suç işlenebilmektedir.

Meta Etiket: Kamu İhale Usulleri başlıklı içerikte bu konu ele alınmış olup merak edilen hususlara değinilerek ziyaretçilere kılavuz niteliğinde sunulmuştur.