AKP’den 3 dönem milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Yasemin Açık ve geçtiğimiz dönem AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Yardımcılığı ve Başdanışmanlık görevini yapan Nazif Bilginoğlu’nun ihaleye fesat karıştırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı iddia edildi. Bunun da Noter huzurunda yapılan sözleşme ile taraflarca kayıt altına alındığı iddia edildi ve ”Sözleşme kamu idarecileriyle özel şahıslar arasında örgütlü biçimde işlenecek şuçları tespit eden yazılı bir belge niteliğinde” denildi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) üç 2011, 2015 ve 2023 yıllarında milletvekili aday adayı olan Yasemin Açık ve eşi Sezai Açık ile birlikte geçtiğimiz dönem AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Yardımcılığı ve Başcanışmanlık görevini yapan Nazif Bilginoğlu hakkında ‘3628 sayılı yasaya muhalefet (Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu), suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iştirak halinde kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, yalan beyan ve bu suçlara azmettirme” suçlarından şikayette bulunuldu.

Söz konusu şikayette Yasemin Açık’ın 2008 yılında kurduğu SYCS İnşaat Turizm Eğitim Petrol Ürünleri ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. ŞTİ aracılığı ile Elazığ’ın Baskil ilçesi Pınarlı Köyü sınırları içerisinde, köylünün merası üstüne yasal olmayan yollarla bir çimento fabrikası kurduğu iddia edildi. Buna göre mera alanları üzerine imar izni olmamasına rağmen çimento fabrikasının kurulması Noter huzurunda yapılan anlaşmayla dönemin Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve SYCS şirketinin kurucusu Yasemin Açık tarafından yetkilendirilen ve SYCS şirketinin müdürü arasında imzalanan anlaşma ile karara bağlandı. Kamu yatırımının kapsam ve koşulundan oldukça uzak olan sözleşmede Elazığ İl Özel İdaresi’nin hisse ortaklığı yüzde 1 olarak kayıtlara geçerken yasal olan oran ise en az yüzde 50.

Ortaklık sözleşmesinin imzalanmasının ardından aynı gün Yasemin Açık, şirkette bulunan yüzde 1 oranındaki hissesini İl Özel İdaresi’ne 100 bin TL’ye sattığına dair hisse devir sözleşmesi imzaladı. 8 Ekim 2012’de Elazığ 3’üncü Noteri’nde imzalanan anlaşmaya ise ANKA Haber Ajansı ulaştı.

”Devlet idaresi Sevr Anlaşması’nda dahi bu şekilde bayağı hale getirilip köle edilmemiştir”

Noter huzurunda imzalanan sözleşmeye dair yapılan şikayette ise ”Bu sözleşme yıllar içinde işlenecek suçların anlaşma metnidir. Özel İdare verdiği taahhütleri zamanı geldiğinde hukuka uygun görünüme getirerek sözleşmeye göre sonuçlandırmıştır. Devlet idaresi Sevr Anlaşması’nda dahi bu şekilde bayağı hale getirilip, köle edilememiştir. Sözleşme anayasa, kanun ve diğer tüm mevzuattaki emredici hükümlere aykırıdır. Hükümleri imkansız, konusu suç teşkil eden, mutlak butlanla batıl yapıldığı andan itibaren yok hükmündedir. Bu sözleşmeye dayanarak yapılan tüm iş ve faaliyetler de geçersizdir” ifadeleri yer aldı.

”Elazığ İl Özel idaresi, irtifak hakkını şirkete devretti”

16 Kasım 2012 tarihinde de İl Özel İdare kaynaklarından hisse devri için para ayırmanın mümkün olmaması, karşılıksız görünmesi kaydıyla hisse devrinin yapılabileceğinin düşünülmesi nedeniyle Yasemin Açık düzeltme beyannamesi vererek yeniden hisse devir sözleşmesi imzaladı ve bu kez şirket hisselerinin il özel idaresine bedelsiz olarak sattığına dair devir sözleşmesi imzaladı. Yapılan ortaklık işlemlerinin ardından Elazığ İl Özel İdaresi tarafından aralarında Elazığ Mera Tespit Komisyonu ve Elazığ Valiliği’nin de bulunduğu kamu kurumlarına yapılan başvurular neticesinde mera alanının tahsis değişikliğini gerçekleştirilerek Elazığ İl Özel İdaresi’ne ihalesine karar verildi. İhale tarihiyle aynı gün 7.11.2023 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü ile Elazığ İl Özel İdaresi arasında irtifak hakkı sözleşmesi imzalandı. İrtifak sahibi Elazığ İl Özel İdaresi, Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvurarak, hakkın şirkete geçirilmesini talep etti. Bunun üzerine Elazığ Milli Emlak Müdürlüğü ile SYCS arasında 2014 yılının son mesai günü irtifak hakkının şirkete devredilmesine dair sözleşme imzalandı.

”Fabrikaya özel taahhütler”

Çimento fabrikası Elazığ İl Özel İdaresi adına yapılmamasına rağmen Elazığ İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, 2014 yılının Aralık ayı içinde İl Özel İdaresi adına taahhütlerde bulunarak su yolu ve enerji nakil hatları için ilgili müdürlüklere yazı yazdı. Bilginoğlu, mera alanlarına ulaşım yolu yapılması planlandığını, finansmanın genel bütçeden karşılanacağını bildirdi. Bu işlemler sonucunda yapılan şikayette de ‘kamunun zarara uğratıldığı’ ifade edildi.

”Kamu 100 milyon TL üzerinde zarara uğratıldı”

Mera alanına yapılan çimento fabrikası da kamu zararına şirkete düşük bedelle satıldı. 2017 yılında değeri 250 milyon dolar olan şirket sadece 18 milyon TL’ye SYCS şirketine satıldı ve kamunun 100 milyon TL üzerinde zarara uğradığı iddia edildi. Fabrika arazisinin SYCS şirketine devrinden sonra ise SYCS hisseleri İl Özel İdaresi tarafından Yasemin Açık’a iade edildi.

Şikayet dilekçesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

”Noterde imzalanan sözleşme, İl Özel İdare’nin şirkete ortak olmasından başlayarak satış ve emir aşamalarına kadar kamu yararı ve haklarını korumak üzere getirilmiş anayasal, yasal bütün emredici düzenlemeleri hiç etmiştir. Şüpheliler,  kamu aleyhine kamu mal ve haklarını, kamu iradesini fesada uğratarak dolandırıcılık kapsamında şüphelilere devir ve temlik edilmesi için idari karar alma ve uygulama süreçlerini tasarlamış, kamu görevlileri ile birlikte icra eyleminde bulunmasını sağlamışlardır. Başlangıçta yatırımın kamu yatırımı gibi görünmesi için ticaret sicil kayıtlarından görüleceği üzere 20.11.2012 tarihinde şirket hisselerinin yüzde 1’ine karşılık gelen pay şüpheli Yasemin Açık tarafından Elazığ İş Özel İdaresine devredilmiştir. Bu devir işlemi ise 23.11.212 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Taşınmazın üzerine kurulan fabrika ile birlikte satın alınmasından sonra ise bu kez 26.12.2017 tarihinde Elazığ İl Özel İdaresi payını Yasemin Açık’a devrederek şirket hissedarlığından ayrılmıştır. Bu pay devri ise 02.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yapılan pay devri işlemleri sadece evrak üzerindedir.

”Sözleşme kamu idarecileriyle özel şahıslar arasında örgütlü biçimde işlenecek şuçları tespit eden yazılı bir belge niteliğinde”

Yapılacak yatırımın kamu yatırımı gibi görünmesini sağlamak, bu şekilde kredi edinme, taşınmazın devri gibi hususlarda kamu yatırım kolaylığından yararlanmak üzere yapılmıştır. İşlenen suçların tamamı sözleşmeye uygun yapılmıştır. Bu bakımdan sözleşme eşine rastlanması zor şekilde kamu idarecileriyle özel şahıslar arasında örgütlü biçimde işlenecek suçları tespit eden yazılı bir belge niteliğinde bulunmaktadır. Kamunun bir yatırıma ortak olması, pay alması ya da devretmesi suç tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat kurallarına göre Bakanlar Kurulu Kararına ve bu karar için karşılanması gerekli şartlara bağlıdır. Elazığ İl Özel idaresi ne sermaye şirketi olan SYCS firmasına pay sahibi olarak girerken ne de pay sahipliğinden ayrılırken yasal olarak mümkün olmayan bir yol izlenmiştir. Çünkü SYCS firması kit, teşebbüs, bağlı ortaklık, bağlı kuruluş, kamu müessesesi, ortaklık ya da iştiraki statüsünde değildir. Sonuçta kamuya ait bir tüzel kişilik  ya da yatırım değildir.”

”Gözaltı ve tutukluma tedbiri” istendi

Söz konusu şikayette Elazığ Başsavcılığı’ndan suçların birden çok kişi tarafından yıllar içinde işlenmesi, yüz milyonlarca liralık kamu zararı oluşması, kamu görevlisinin suçlara iştiraki bulunması gerekçesiyle soruşturmanın selametle yürütülmesi için soruşturma ile birlikte gözaltı ve tutuklama tedbirine başvurulması, işlenen suça dahli bulunan tüm kamu görevlilerinin suç tarihi öncesi ve sonrasında 5’er yıllık süreler zarfında mal varlıklarının tespiti ve incelenmesi talep edildi.

Savcılık, Elazığ Valiliği’nden Bilginoğlu’na yönelik soruşturma izni talep etti

Şikayetin ardından 9 Mayıs’ta Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Valiliği’ne Nazif Bilginoğlu’na yönelik soruşturma izni talep etti. Soruşturma iznine ilişkin Valilik henüz bir yanıt vermedi.

Yasemin Açık’ın avukatları: ”Soruşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda”

Şikayete ilişkin Yasemin Açık’ın avukatları ise Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na iddia edilen suça konu izin ve ruhsatların merkez teşkilattan yani bakanlıklar tarafından verildiğini belirtilerek, “İddialar ve izinleri veren makamlar değerlendirildiğinde yetkili savcılığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu rahatlıkla görülmektedir. İş bu dosyanın grülmesinde Sayın Savcılığınız yetkili değildir” dinilerek yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cunhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep ettiler.

”Suça konu vasfındaki arazi Elazığ’da”

Bunun üzerine şikayetçinin avukatı Emine Erol da suça konu vasfındaki arazinin Elazığ ilinde bulunduğundan yetkili savcılığın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu bildirerek “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili olduğu ve bu nedende yetkisizlik kararı verilmesi yönündeki talebin reddine karar verilmesi gerekir. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkili soruşturma yürütülmesine bir an önce başlanmasını talep ediyoruz” şeklinde savcılığa dilekçesini sundu.

İşte imzalanan sözleşme

Buna göre imzalanan 25 maddelik sözleşmede öne çıkan maddeler şu şekilde:

4.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Ada parsel bilgileri belirtilen hazine arazisine yapılacak Çimento fabrikasının 4342 sayılı yasaya (mera kanunu) göre hukuki sorun olmadan İl Özel İdaresince tahsis amacının değiştirilmesi, rezerv var olduğu şekilde bu konumda bulundurulması,

Arazinin hazine adına tescilinin sağlanması, İl Özel İdaresi’nde yüzde 1 pay verilmesiyle ortaklık oluşturulması, ortakların yükümlülüklerinin belirlenmesi, sonra ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesine yönelik iç ilişkinin düzenlenmesi sözleşmenin konusudur. Sözleşmenin geçerli olması il özel idaresinin arazi mera tahsis şeklini değiştirmesine bağlıdır.

5.1. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ BEDELİ; Sözleşmenin konu 4.1 maddesinde belirtilen sınırlı bir ortaklık anlaşmasıdır. Şirket arazi mera tahsis işlemleri tamamlanınca 10 yıl içinde 30.000 ton Çimentoyu verir. Bu çimentonun verilmesiyle ortaklık iç ilişkide sona erer.

  1. İl özel idaresine verilen şirket hissesi için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

6.1.1. Ortaklık anlaşmasıyla il özel idaresi ortaklığı kamu yatırımına dönüşür. Özel idare tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde taşınmazın tahsis ve kullanım biçimini değiştirir. Taşınmazın mülkiyet nakli için gerekli tüm işleri ivedilikle takip eder.

4342 sayılı yasanın 14. Maddesi hükümlerine göre mera tahsis değişikliğinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesini temin eder.

6.1.3. İl özel idaresi arazi tahsisine ilişkin yükümünü kusurdan ari olarak yerine getirip rezerv var olduğu sürece bu halde bulundurarak yükümlülüklerini tamamlamış olur.

6.1.5. Her ne kadar il Özel İdaresi şirket bünyesinde pay sahibi sıfatında bulunmakta ise de şirketin olağan ve olağanüstü işlerinde idare ve temsilinde hak talebinde bulunamaz. Özel idarenin ortaklık konumu fabrika arazisinin kusurdan ari temin edilmesini sağlayarak, buna karşılık belirlenen miktarda çimentonun teslim edilmesiyle bu sıfatının iç ilişkide son bulmasından ibarettir.

  1. Hisse devir yükümlülüğü arazi tahsisine ilişkin yükümden sonra il özel idaresinin ikinci asil yükümünü oluşturur. İç ilişkide ortaklığın bitmesinden sonra özel idare şirketten hiçbir hak talep edemez. İl özel idaresi bu durumda ortaklık devam ediyormuş gibi fabrikanın sorun yaşamadan işletilmesi için gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin yenilenme aşamasında idari bürokratik desteği sağlar. İl özel idaresinin şirket ortaklığından ayrılması işletmenin çalışması için idari hukuki sorun oluşturması halinde, dış ilişkide şirketin talebi halinde ortaklığa devam edilir.

10.1. İl Özel İdaresi’ne verilen hisse başkasına devredilemez.

  1. Fabrikaya ham madde temin edecek işletme ruhsatı alınmış sahalarda rezerv tüketilmesine kadar geçecek süre boyunca sözleşme geçerli olacaktır. Bu süre zarfında izin yenileme işlemleri gerçekleşmesi halinde İl Özel İdare gerekli bürokratik desteği sağlayarak yenileme işlemlerini gerçekleştirecektir.
  2. İl Özel İdaresi’nin Yükümlülükleri:

15.2. Yatırım il özel idaresi ortaklığı ile kamu yatırımı haline gelmiş olmakla birlikte, fabrika varlık ve değerlerini kamu malı gibi korur.

15.3. Rezerv tüketilmeden mevzuat gereği vakti geldiğinde gerekli yenileme ve uzatma işlemlerini her defasına yasal usule göre eksiksiz tamamlanmasını temin eder.

15.4. Fabrikanın işletmeye alınması için gerekli bina ve tesislerde alınması gerekli izin ve ruhsatların alınmasını temin eder, bu konuda kamu tüzel kişiliği sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirket tarafından talep edilen destek ve temsili sağlar. Tesislerin inşası için alınması gerekli izin ve ruhsatları taahhüt eder. Buna ilişkin işlemleri takiple sonuçlandırır.”’