Endüstri Mühendisliği Nedir ? İş İmkanları ve Maaşları nasıldır? Çağımızın yıldızı parlayan mesleklerinden biri; endüstri mühendisliğidir. Üretimin olduğu her yerde var olan ve bu varoluşu sürdürecek olan endüstri mühendisleri için gelecek son derece umut vaat edicidir. Çünkü insan, makine ve üretim evreninde, her daim endüstri mühendisliği çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır.

Endüstri mühendisliği, kıt olan kaynaklardan oluşturulmuş olan sistemlerin dizaynının yapılmasını, işletilmesini, yönetiminin yapılmasını ve bu oluşturulmuş sistemlerin, kapasitesi ile rekabet gücünü arttırmaya çalışan bir mühendislik çeşididir. Burada bahsedilen kıt kaynaklar; hammadde, iş gücü, sermaye, makine, bilgi ve aynısıdir. Endüstri mühendisliği çalışmaları ile bu kıt kaynaklar ile ürün ve hizmetlerin maksimum bir verim ile üretimi ve dağıtımı yapılmaktadır. İçinde, malzeme, insan ve makinenin olduğu sistemlerde verimliliği sağlamak esastır. Bu nedenle, endüstri mühendisliği çalışmalarında, minimum maliyet ile maksimum fayda sağlamak mesleğin temel kuralları arasında bulunmaktadır.

Endüstri mühendisliği, çoğu bilimsel çalışmanın bir arada yapıldığı bir meslektir; matematiksel modelleme yapabilme, analitik düşünebilme ve yaratıcı olup bu yaratıcılık ile becerilerini çalışmalarına yansıtabilme çalışmalarını bir arada gerçekleştirir. Bu yönü ile endüstri mühendisliği bir bilim dalı olma özelliği taşır. Endüstri mühendisi iş alanları bütün bu yaktivitelere sahip kişilere ihtiyaç duymaktadır.

endüstri mühendisliği nedir
endüstri mühendisliği nedir

Endüstri mühendisliği için olmazsa olan; matematiktir. Matematiksel hesaplama yeteneği olmayan kişiler için bu meslek doğru bir tercih değildir. Bir diğer olmazsa olmaz ise; analitik düşünme kabiliyeti ve bu kabiliyet ile liderlik edebilme potansiyelidir. Karşılaştıkları olaylara veya durumlara, yeni ve farklı bir bakış açısıyla bakamayan, yeni teknikler ve fikirler ortaya koyamayan kişiler için de bu meslek doğru bir tercih olmayacaktır. Bu nedenle; endüstri mühendisliği mesleğini icra etmek isteyen kişilerin, kendilerini bu yönde geliştirmeleri gereklidir. Ayrıca, sürekli öğrenmeyi hedeflemek, sürekli yeni bilgilerin arayışında olmak ve bütün bunları yaparken teknolojiden geri kalmayarak çağa ayak uydurmak gereklidir.

MERAK EDENLER İÇİN : Polis Olmak İçin Gerekenler. Polis Olmak İçin Şartlar
Endüstri Mühendisi İş Alanları
Endüstri mühendisi iş alanları son derece geniştir. Çünkü içinde tümleşik çalışmaları barındırır. Bu tümleşik çalışmaların unsurları; insan, makine, donatı, enerji ve hammaddedir. Tüm bu tümleşik nedenler ile bir sistem kurulur ve bu sistem sürekli olarak iyileşmeyi, gelişmeyi ve verimliliği sağlamak amacı ile geliştirilir.

Sistemlerin kurulmasında, uygulanmasında ve analiz edilmesinde görev yapan meslek dalı endüstri mühendisliğidir ve sürekli olarak bir devinim durumundadir; bilgiler sürekli güncellenirken her geçen yıl yeni bir uzmanlık alanı oluşur. Endüstri mühendisi iş alanları ve çalışma alanlarına ve görevlerine bakacak olursak:

Üretim süreci planı yaparlar,
Düşük maliyet ile üretimin gerçekleşmesi için gerekli teçhizatın seçimini yaparlar,
Üretimde verimliliği arttırmak için çalışanlarla da ilgilenirler ve iş bölümü yaparak iş emirlerini hazırlarlar,
Karar alıcıların yani yöneticilerin karar almalarını hızlandırmak ve basitlaştırmak için veri hazırlarlar,
Ürün veya hizmetin dağıtım yönetimini ve planını hazırlayarak programa koyarlar.
Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?
Endüstri mühendislerinin çalışma alanları da son derece geniştir ve aşağı yukarı her sektörde çalışabilmektedirler. Endüstri mühendisi ne iş yapar sorusunun yanıtı son derece çeşitlidir.
Kamu sektöründe çalışan endüstri mühendisleri, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB gibi ve daha çoğu kamu kuruluşunda çalışabilmektedir.
Bankacılık sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; risk yönetimi alanlarında çalışabilmekte ilaveten genel müdürlük ve müfettiş yardımcılığı yapabilmektedir.
Otomotiv sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama gibi çoğu alanda iş sahibi olabilmektedir.

endüstri mühendisliği sıralama
endüstri mühendisi

Yazılım ve bilişim sektöründe çalışan endüstri mühendisleri; iş analisti, program analisti gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu alandaki endüstri mühendisi ihtiyacı son derece fazladır.
Danışmanlık sektöründe ise; analist olarak endüstri mühendislerine sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca, ülkemizde fazlaca bulunan, hızlı tüketim malları üreten firmalarda da endüstri mühendisi ihtiyacı vardır. Üretimden dağıtıma, fabrikanın her alanında çalışılma fırsatı bulunmaktadır.

MERAK EDENLER İÇİN : Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar
Yukarıda sayılmayan daha çoğu iş kolunda endüstri mühendisi ihtiyacı yaşanmaktadır, bu nedenden dolayı bu meslek dalı şimdinin ve geleceğin mesleğidir.

Endüstri Mühendisliğinin Gerekliliği
Gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamı sebebi ile endüstri mühendisliği çalışmaları yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Piyasada, aynı ürün ya da hizmetlerin çeşitliliği artmıştır, bu nedenden dolayı aynı sektördeki firmalar, bir adım daha öne geçebilmek için yeni yönelimlerde bulunmak ve verimliliklerini arttırmak için hızlı kararlar alarak yeni sistemler oluşturma mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu mecburiyet, endüstri mühendisliği mesleğinin yıldızını parlatmaktadır. Yani; varlıklarını devam ettirmek isteyen firmaların olmazsa olmazı; endüstri mühendisliği çalışmalarıdır.

Endüstri Mühendisi Taban Puanı
Endüstri mühendisliği bölümü, üniversitelerin genelinde yüksek puanlar arasında değişiklik göstermektedir. Endüstri mühendisi taban puanları 2018 verilerine göre, en yüksek taban puanı, 518,69256 puan ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne aittir. En düşük taban puan ise 248,68804 puan ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne aittir.

Endüstri mühendisi taban puanı özel üniversitelerde; en yüksek 522,71465 puan ile Koç Üniversitesi’ne ve en düşük 247,06148 puan ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne aittir.